Yeni Güncellemeyle NVIDIA Hyprland'de Ekran Paylaşımı Full Çalışıyor

Yeni güncellemeden sonra artık bölgesel ekran paylaşımı NVIDIA’da da çalışmaya başladı. Bunu uzun süredir bekliyordum.

1 Like

Zamanla NVIDIA ile Wayland sorunlari giderilecektir bence.

1 Like

tabi bunlar hep biz değiştirdikten sonra gelsin :stuck_out_tongue:

1 Like