Silinmeyen kişisel verilerim hakkında

Popüler bir türk forum sitesindeki tüm profilimin ve mesajlarımın silinmesini talep ettim fakat bana geri dönüs yapmadılar. Şikayet etmek istediğimi belirtsem bile. Bu durumunda ben o forum sitesindeki mesajlarımın ve profilimin silinmesi için ne yapabilirim?

Technopat Forum sanırım :slight_smile:

Şikayet etseniz bile açarken kabul ettiğiniz bir madde varsa sizin lehinize sonuçlanacağını sanmıyorum.

1 Like

Bu iki açıdan sorunlu olduğu için birçok forum, blog ve siteler direkt talep et ve kaldır prensibini benimsiyemiyorlar. İlki ve en önemlisi size ait olan her şey silindiği takdirde konularda ve cevap akışında boşluklar oluşacak ve bazı içeriklerin bağlı olduğu konu tamamen mevcut olmayacak. Bu hem database anlamında hem de kodlama anlamında büyük bir sorun teşkil ediyor.

İkincisi ise kişilerin forum genelinde suç konusu olabilecek davranışlarının resmi makamlardan gizlemek veya ulaşmalarını engellemek amacıyla silinmesini önlemek. Kimse bütün mesaj ve konu içeriklerini kullanıcının isteğinden sonra oturup okuyup şunlar sorun olabilir kalsın, şunlar sorun olmaz silinsin diye ayıramaz. O yüzden bütüncül olarak silmeme şeklinde bir aksiyon alınıyor. Sizin şikayet ettiğiniz veya bayrak eklediğiniz gönderiler dahi aslında silinmiyor sadece belirli kişilerin görebileceği bir şekilde gizleniyor.

Edit: Chat geçmişi silinmiş

Peki BTT forumunun bu konudaki yaklaşımı nedir? Bütün bu teknik sorunlara rağmen yöneticiler tarafından anonimleştirme işlemi yapılabilir. Bu konuyla ilgili bir chat geçmişi mevcut. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen genel yaklaşımın anlaşılması açısından okunabilir. Paylaşım ve birlikte ortak faydanın esas alındığı bir forumda umarım böyle isteklere çok gerek kalmaz diyerek kendi dileğimi de eklemek isterim. :hugs: :innocent:

1 Like

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanun’un 3’üncü maddesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; veri sorumlusu ise kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmakta olup Kanun’un 4’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak genel ilkelere, 5’inci ve 6’ncı maddelerinde de kişisel verilerin işlenme şartlarına yer verilmektedir. Bu çerçevede, ad, soyad, adres, telefon numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi vb. kişisel verilerin herhangi bir veri sorumlusu tarafından işlenmesinin ancak açık rızanın bulunması ya da Kanunda belirtilen açık rıza dışı diğer hallerin varlığında hukuki olabileceğinin belirtilmesinde fayda görülmektedir.

Diğer taraftan, Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca herkesin veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakları olduğu gibi Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakları da mevcuttur.

İlgili kişilerin Kanun kapsamındaki bu taleplerine ilişkin hak arama yöntemleri ise Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, ilgili kişinin Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 5 inci maddesine göre ise veri sorumlularına yapılacak bu başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Yine bu başvuruların ayrıca ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ile talep konusunu da içermesi zorunludur.

Söz konusu başvurunun veri sorumlusu tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ise veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette bulunabilmesi mümkündür. Kurula iletilecek şikâyet dilekçelerinizin Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıması, ayrıca söz konusu şikâyet dilekçelerine veri sorumlusuna yapılan başvuru ile varsa alınan cevaplar ve şikayetinizde yer alan iddiaları tevsik edici bilgi/ belgelerin birer örneğinin de eklenmesi gerekmekte olup, Kurum internet sitesinde bulunan “İlgili Kişi Şikâyet Bildirimi” paneli aracılığıyla da söz konusu bilgi ve belgelerin eklenmesi suretiyle Kurula şikâyette bulunulması mümkündür.

1 Like

Eğer bahsettiğiniz forum Technopat Sosyal’se bunun ile alakalı tavsiyesi konusu açılmış:
https://www.technopat.net/sosyal/konu/hesap-silme-oezelligi-gelmeli.2049303/
Çözümü hesabı anonimleştirmede bulmuşlar, bence mantıklı bir çözüm. Kullanıcının foruma katkısı kaybedilmeden, yasal merciilere karşı sorumluluklarını tutarken kişinin verilerini silebilirler.
Ancak en son 8 Temmuz 2022’de “Hesap anonimleştirme özelliği üstünde çalışıyoruz.” demişler.

1 Like

hesabın silinmesini neden istiyorsunuz ki peki yapıcakları en iyi şey ismini profilini ortadan kaldırmak olur cevaplar ve konular hala sabit kalır onlar kalksın dersen bu yukarda arkadaşın değindiği şeylerden ötürü biraz zor ve forumlarda genel itibari ile hesapların silinmeyeceği de okudum anladım diye rastgele tik attığın yerlerde geçiyor olmalı

Forum adı vermek istemiyorum. Kabul ettiğim maddeler arasında evet öyle bir durum var. Kayıt işlemi sırasında sözde kurallarda 100 bin TL 5 iş günü içerisinde şu ibana atacaksınız yazsaydı ve kullanıcı kuralları okumayıp kabul etseydi sonuç ne olurdu sizce? Yani demek istediğim oradaki kurallar bizim yasalarımızdan üstün olamaz demek istiyorum.

Tabi ki rastgele bir forumun kendi koyduğu kurallar yasalarımızdan üstün değil, ancak hesabı silmeden anonimleştirmek tahminimce yasalara uygun. Sonuçta yasal olarak tutulması zorunlu veriler haricinde kişisel bir veriniz kalmıyor.

Anonimleştirmek yasal olarak yapılabilir ama şöyle bir durum var. Benim hesabımın anonimleştirildiğini varsayalım, ardından bir kullanıcı benim profilime girip hangi konuya ne mesajı yazdığımı görmesi bence anonimleştirme sayılmaz buna türkçede kullanıcı adı değiştirmek deniyor diye biliyorum.

Silinmemesinin sebeplerinden biri olarak bahsedilen yasa dışı işlere bulaşmak vb. durumlar hakkında bahsediliyor. Zaten foruma yazdığımız mesajlar moderatörler tarafından kontrol ediliyor ve öyle açılıyor. Yasadışı bir olay gerçekleşse zaten konu veya mesaj forumda yayınlanmaz. (bu forumu kast etmiyorum.) bu sebep bana forumların içerik kaybetmemesi için uydurulmuş bir neden olarak geliyor.

Haklısınız, size bu seçeneğin verilmesi gerekiyor ancak oradaki anlayış şu

Sizin forumda yaptığınız katkı ve yazdığınız mesajlar kitlesel bir önem taşıyor. Sorununuz ileride bir başkası tarafından görülüp çözülebilir bu nedenle kaldırılma izni verilmiyor diye düşünüyorum.

Yine de bir kullanıcı olarak bu seçimin kesinlikle bizde olması gerektiği kanaatindeyim.

1 Like

Yasal olarak problem örneğin şu şekilde:
Sen bana küfrettin, moderatör paylaşımı sildi ancak bu benim sana hakaret yüzünden dava açmama engel değil.

Evet çok güzel bir duruma örnek vermişsiniz. Burada da instagram,twitter veya diğer sosyal medya platformları gibi 90 gün sonra tamamen hesap silme işlemi yapılabilir.

Eğer büyük bir forumsa ben fazla bir kayıp yaşanacağını düşünmüyorum. Instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarında yıllardır hesap silme işlemi var ve içerik olarak bir şey kaybettiklerini düşünmüyorum.

Bir de şu muhhabet var forum siteleri database anlamında ve kodlama anlamında silme işlemi yapamayız oluyor. KVKK’a göre Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir . Yani benim kişisel bilgilerimi bahsettiğim nedenlerden dolayı silemeyecekseniz, tazminat ödenmesi veya bir şekilde hakkımın telafi edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Sosyal Medya ile forumun aynı mottoya sahip olacağını nasıl düşünüyorsunuz?

Twitter ve Instagram gibi uygulamalar zaten tavşan deliği gibi seni de uygulamada tutmasını biliyorlar. Zaten bağımlısı olunca kapatsan da bir boşluk bırakıyor bu nedenle hesap silme seçeneği olması pek de önemli olmuyor. Ayrıca bir forum ile bu denli büyük uygulamaları bir tutamazsınız.

Forumda sizim sorularınızı veya cevaplarınızı silseler evet, bir şey kaybetmezler. Zaten sürekli çevre birimi önerisi soruluyor. Forumun bakış açısıysa her bir üyenin cevabının internette bir yeri olması ve ihtiyacı olan diğer kişilerce görülüp kullanılması. Bu bakış açısında olan bir forum yönetimi hesabınızı kaldırmak istemeyecektir.

Size yine de sizi konuda destekliyorum çünkü o forum büyük çaplı ve aynı sorular birden fazla soruldu ve sorulmaya devam ediyor. Ayrıca madem aynı soru sorulabilecek (bazı konular rehber olmasına rağmen soruluyor) hesap kapatma özelliği de getirilmeli.

1 Like

Olay sadece yasal mevzu da değil. Burası bir forum. Bir şey yazıyorsun insanlar cevap veriyor. Senin bütün hesabını silmek demek diğer bütün gönderileri de silmek demek. Normal sosyal medya gibi işlemiyor burası. Herkesin katkısı herkesi etkiliyor.

2 Likes

Bu konuda sana katılıyorum. Meselâ, bir içerik paylaştım diyelim ve sonra pişman oldum. Onu bile sildirince, başkaların yorumları da siliniyor. Bu da database’de yorum sayısı kadar boşluk çıkıyor. Bu da forum sistemine kısmende olsa sorunlara sebep oluyor.

Hesabın silinmesine gerek yok. Bir kişi hesabının silinmesini istiyorsa hesap kullanıcı adı ve şifresi rastgele bir şekilde değiştirilip, kullanıcının atmış olduğu mesajlarda “Kullanıcı hesabı silindiği için mesaj kaldırılmıştır.” şeklinde değiştirilebilir. Aynı sistem bu forumda açılan konu silindiğinde de işliyor. Yani konu ortadan kalkmıyor sadece mesaj içeriği değiştiriliyor ve konu kilitleniyor. Database üzerinde de bir boşluk oluşmuyor.

1 Like

Forum töresine göre yapılması gerekeni bir kenara koyarsak, yukarıda paylaşılan mevuzata göre hukuki bir görüş alınmasında ve o görüş doğrultusanda hareket edilmesinde yarar olacaktır.

1 Like

Adamın mesajını alıntılayan kişinin cevabı boşa gidecek o zaman. Aşırı saçma geliyor bana, bu tip şeyler.

Instagramdaki postlarınızı forumdaki konu başlığı/içeriği, postunuzun altına gelen yorumları da forumdaki konuya gelen mesajlar gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde twitter içinde benzer bir durum düşünebilirsiniz. Twittinizi forumdaki konu başlığı/içeriği, twittinizin altında gelen twittleri de forumdaki konuya gelen mesajlar gibi düşünebilirsiniz.

Sizinle aynı fikirde değilim maalesef. İçeriklerin silinmesi herkesi değil sadece forumu etkiliyor. Çünkü kullanıcının ihtiyacı olan bilgiyi zaten başka bir yerde bulabileceğine inanıyorum.

Çok güzel bir alternatif çözüm üretmişsiniz.

Size katılıyorum, en kısa süre içerisinde bir kvkk uzmanı ile görüşmeyi istiyorum ve planlıyorum. Belki @yusufipek bu konuda aracı olmak isteyebilir.

Herhangi bir KVKK uzmanı tanımıyorum maalesef. :smile:

Ama Instagram, Twitter kişisel hesaplarınız. Forumsa herkesin bir araya gelip paylaşımda bulunduğu bir yer. :slight_smile:

Bu mesela

O zaman bu mantıkla sizin şu an forumların bu şekilde olmasını sorgulamanız ve bunun için konu açmanız da boş. Niye burada konu açtınız? Başka bir yerde bulabilirdiniz aradığınız cevabı. Bu doğru olsa şu an benim size cevap vermem bile boş. Vaktimi boşa harcıyorum yani.

Elbette günün sonunda istediğinizi düşünmekte ve yapmakta özgürsünüz.

1 Like