Mobil Aygıtlar için "Linux Mobile" başlığı

Henüz buralarda insanların erişebileceği şeyler olmasa da, en azından biraz ilgi başlatabilir, oraya paylaşım yapmak isterim :3

1 Like

Linux mobil aygıt yok denecek kadar az. TR’de zaten bulması neredeyse imkansız. Ayrı başlık açmak istemiyorum o yüzden. Konuşulacaksa direkt :iphone: Mobil Aygıtlar içerisinde alt konu olmadan başlık açılabilir ve etiket eklenebilir.

Tamamdır o zaman :smiling_face_with_tear: