Linux'ta Disk ve Bölüm Nasıl Bağlanır?

Linux’ta disk ve bölüm nasıl takılır

Kullanmak istediğiniz diskleri veya bölümleri, içindeki verilere erişmeden önce bir klasöre veya bağlama noktasına bağlamanız gerekir. Oradan dosya sisteminde gezinebilecek ve okuma veya yazma işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.

Diskleri ve bölümleri her kullanmanız gerektiğinde manuel olarak bağlayabilir veya /etc/fstab içine bir giriş ekleyebilirsiniz, böylece sisteminiz her önyüklendiğinde otomatik olarak bağlanır. Bu sürücüleri aygıt adı, etiketi veya UUID aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

Linux’ta disk veya bölüm bağlama adımları:

 1. Terminali başlatın.

 2. Takmak istediğiniz disk veya bölüm adını alın.

$ lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0  7:0  0 55.4M 1 loop /snap/core18/1944
loop1  7:1  0 55.4M 1 loop /snap/core18/1932
loop2  7:2  0 217.9M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/60
loop3  7:3  0  219M 1 loop /snap/gnome-3-34-1804/66
loop4  7:4  0 64.8M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1514
loop5  7:5  0  51M 1 loop /snap/snap-store/518
loop6  7:6  0 62.1M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1506
loop7  7:7  0  51M 1 loop /snap/snap-store/498
loop8  7:8  0 31.1M 1 loop /snap/snapd/10707
loop9  7:9  0 31.1M 1 loop /snap/snapd/10492
sda   8:0  0  20G 0 disk 
├─sda1  8:1  0   1M 0 part 
├─sda2  8:2  0  513M 0 part /boot/efi
└─sda3  8:3  0 19.5G 0 part /
sdb   8:16  0  20G 0 disk 
└─sdb1  8:17  0  20G 0 part 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom
 1. Diskin veya bölümün dosya sistemi türünü kontrol edin.
$ blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: UUID="ccab0f8d-3b5b-4189-9da3-23c49159c318" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c088a647-01"
 1. Eğer mevcut değilse, bağlama noktası için bir dizin oluşturun.
$ mkdir disk
 1. mount kullanarak bölümü manuel olarak monte edin.

  $ sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 disk
  [sudo] password for user:
  
 2. Sürücünün başarıyla monte edilip edilmediğini kontrol edin.

  $ df -h
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  tmpfs      391M 1.8M 389M  1% /run
  /dev/sda3    20G 7.1G  12G 39% /
  tmpfs      2.0G   0 2.0G  0% /dev/shm
  tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
  tmpfs      4.0M   0 4.0M  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda2    512M 7.8M 505M  2% /boot/efi
  tmpfs      391M 112K 391M  1% /run/user/1000
  /dev/sdb1    20G  45M  19G  1% /home/user/disk
  
 3. Önceden monte edilmiş sürücüyü çıkarın.

  $ sudo umount /dev/sdb1
  
 4. Tercih ettiğiniz metin düzenleyiciyi kullanarak /etc/fstab dosyasını açın.

  $ sudo vi /etc/fstab
  
 5. Yeni bir bağlama noktası için bir giriş ekleyin.

  /dev/sdb1 /home/user/disk ext4 defaults 00
  
 6. Tüm dosya sistemlerini /etc/fstab içine bağlayın.

  $ sudo mount -a
  
 7. Sürücünün veya dosya sisteminin başarıyla monte edilip edilmediğini kontrol edin.

  $ df -h
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  tmpfs      391M 1.8M 389M  1% /run
  /dev/sda3    20G 7.1G  12G 39% /
  tmpfs      2.0G   0 2.0G  0% /dev/shm
  tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
  tmpfs      4.0M   0 4.0M  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda2    512M 7.8M 505M  2% /boot/efi
  tmpfs      391M 112K 391M  1% /run/user/1000
  /dev/sdb1    20G  45M  19G  1% /home/user/disk
  
3 Likes

Neden fstab’e yazıyoruz? Düz disk bağlamaya girmiyor bu, kalıcı disk bağlamaktan bahsediyorsunuz siz.
Mount’ta bitmesini bekliyordum rehberin. Orayı düzeltmeniz iyi olur.