Linux Mint'de Goverlay'in açılmaması sorunu

Goverlay indirmek istedim normal şekilde basıyorum basıyorum tepki yok sonra Uçbirime goverlay yazdım sonra can't get libdl.so dedi nasıl açacağım yardım edebilir misiniz

To avoid a issue with libdl.so on ubuntu based distros it’s recomended to build Mangohud from source. GitHub - flightlessmango/MangoHud: A Vulkan and OpenGL overlay for monitoring FPS, temperatures, CPU/GPU load and more. Discord: https://discordapp.com/invite/Gj5YmBb

MangoHud programini kaynak kodundan derlemeniz gerekiyor.