Linux Mint Apache2 çalışmıyor

Dağıtımım Linux Mint Cinnanom daha önce çalışıyordu bu dağıtımdayken birden çalışmamaya başladı Apache2

selahaddin@selahaddin-mint:~$ sudo systemctl start apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
selahaddin@selahaddin-mint:~$ journalctl -xeu apache2.service
Kas 27 17:14:36 selahaddin-mint apachectl[19244]: The Apache error log may have>
Kas 27 17:14:36 selahaddin-mint systemd[1]: apache2.service: Control process ex>
░░ Subject: Unit process exited
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: http://www.ubuntu.com/support
░░ 
░░ An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited.
░░ 
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
Kas 27 17:14:36 selahaddin-mint systemd[1]: apache2.service: Failed with result>
░░ Subject: Unit failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: http://www.ubuntu.com/support
░░ 
░░ The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-co>
Kas 27 17:14:36 selahaddin-mint systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Ser>
░░ Subject: A start job for unit apache2.service has failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: http://www.ubuntu.com/support
░░ 
░░ A start job for unit apache2.service has finished with a failure.
░░ 
░░ The job identifier is 6457 and the job result is failed.
lines 302-324/324 (END)

sudo cat /var/log/apache2/error.log

çıktısını alalım.

Ek olarak ayar dosyanızda sorun olup olmadığını sudo apache2ctl configtest ile kontrol edebilirsiniz. Onun da çıktısını alabiliriz.

silip yeniden yüklemek çözdü

1 Like