Linux ifconfig için kullanışlı aliaslar (takma adlar)

ifconfig komutunun çıktısını renklendirmek için kullandığım kodu paylaşmak istedim.

alias rifconfig="ifconfig | sed -E 's/([^ ]+)([[:space:]]+)([[:digit:]]+\.[[:digit:]]+\.[[:digit:]]+\.[[:digit:]]+)/\x1b[38;5;11m\1\x1b[0m\2\x1b[38;5;13m\3\x1b[0m/g; s/([<][^>]+>)/\x1b[38;5;11m\1\x1b[0m/g; s/^([a-zA-Z0-9]+):/\x1b[38;5;44m\1\x1b[0m:/; /RX packets|TX packets/s/\(.*\)/\x1b[38;5;209m&\x1b[0m/'"
  1. \x1b[38;5;11m: Bu renk kodu sarı bir renktir. [^ ]+ (<>) ifadesi ile eşleşen metin için kullanılır.
  2. \x1b[0m: Bu renk kodu, renk değişikliklerini sıfırlayan bir kod olarak işlev görür. Yani, önceki renk ayarlarını sıfırlar ve metni varsayılan renge geri döndürür.
  3. \x1b[38;5;13m: Bu renk kodu pembe bir renktir. IP adreslerini temsil etmek için kullanılır.
  4. \x1b[38;5;44m: Bu renk kodu mavi bir renktir ve ağ arabirimlerinin adını temsil etmek için kullanılır.
  5. \x1b[38;5;209m: Bu renk kodu turuncu bir renktir ve “RX packets” ve “TX packets” metnini temsil etmek için kullanılır.
1 Like