[i3-gaps] Arch, ilk rice'larımdan

Ekran görüntüleri yaklaşık 5 yıl öncesine ait. Window manager ve ricing olayı ile yeni yeni tanıştığım dönemler.

:penguin: Dağıtım - Arch
:desktop_computer: Pencere Yöneticisi - i3-gaps
:chocolate_bar: Bar - polybar
:card_file_box: Dosya Yöneticisi - ranger
:computer: Terminal - st diye hatırlıyorum
app launcher: rofi
color-scheme: gruv-box
activity-monitor: gotop
music-player: ncmpcpp

3 Likes