Hyprland dotfile'ı kurulumundan sonra config hatası

Aldığım hata: (/home/user/.config/hypr/configs/Settings.conf): Error setting value <0xff0f1016> for field <group:groupbar:col.active>: No such field.

İndirdiğim dotfile: https://www.youtube.com/watch?v=mbQd0bJQ6a8&lc=UgxXdOthUxXLkUaT0814AaABAg.9xhQtYj0nTn9xhkP9YQ-vo

/home/user/.config/hypr/configs/Settings.conf bu dosyadaki

group {
 col.border_active = $color15

	groupbar {
	col.active = $color0
 }
}

kısmını

group {
 col.border_active = $color15

	#groupbar {
	#col.active = $color0
 #}
}

bu şekilde değiştirirsen en azından çalışır hale gelmesi lazım, sanırım parametrelerde değişik olmuş ve bu config artık olmayan bir değeri düzenlemeye çalışıyor

1 Like
group { 
 col.border_active 
    groupbar{
     col.active
 }
}

Şeklinde değiştirdim ve işe yaradı

1 Like