Docker hata verdi "Yükleme başarısız oldu. Lütfen yazılımınızın satıcısına başvurun."

Arkadaşalr merhaba ben wsl kuracaktım ama:

Installing: Windows Subsystem for Linux
Yükleme başarısız oldu. Lütfen yazılımınızın satıcısına başvurun.
PS C:\Users\user>

Docker açınca da bu hata geldi:
image

wsl update failed: update failed: updating wsl: exit code: 1: running WSL command wsl.exe C:\Windows\System32\wsl.exe --update --web-download: 

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Usage: wsl.exe [Argument]Arguments:  --install <Options>

    Install Windows Subsystem for Linux features. If no options are specified,

    the recommended features will be installed along with the default distribution.    To view the default distribution as well as a list of other valid distributions,

    use 'wsl --list --online'.    Options:

      --distribution, -d [Argument]

        Specifies the distribution to be downloaded and installed by name.        Arguments:

          A valid distribution name (not case sensitive).        Examples:

          wsl --install -d Ubuntu

          wsl --install --distribution Debian      --inbox

        Install the optional Windows feature instead of the version available via the Microsoft Store.      --no-distribution

        Do not install a distribution (cannot be used with --distribution).      --no-launch, -n

        Do not launch the distribution after install.      --web-download

        Download the most recent version of WSL from the internet instead of the Microsoft Store.  --list, -l [Options]

    Lists distributions.    Options:

      --online, -o

        Displays a list of available distributions for install with 'wsl --install'.  --status

    Show the status of Windows Subsystem for Linux.  --help

    Display usage information.

: exit status 1

Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Docker’ı mı wsl’de kullanmak istiyorsun?

Onun yerine Windows’taki versiyonu kurabilirsin

3 Likes

Hocam nasıl kuracağım?
Bu videodaki şeyi yapmak istiyorum.

Bu dokümanı takip edersen yüklenir diye düşünüyorum

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\user> docker run -d -p 3000:8080 --gpus all --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:cuda
>>
>>
>>
docker: error during connect: this error may indicate that the docker daemon is not running: Head "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/_ping": open //./pipe/docker_engine: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
See 'docker run --help'.
PS C:\Users\user> docker run -d -p 3000:8080 --gpus all --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:cuda
docker: error during connect: this error may indicate that the docker daemon is not running: Head "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/_ping": open //./pipe/docker_engine: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
See 'docker run --help'.
PS C:\Users\user>
PS C:\Users\user>
PS C:\Users\user> docker run -d -p 3000:8080 --add-host=host.docker.internal:host-gateway -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:main
docker: error during connect: this error may indicate that the docker daemon is not running: Head "http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/_ping": open //./pipe/docker_engine: Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
See 'docker run --help'.
PS C:\Users\user>


Docker yükledikten sonra bunu deneyin, docker desktop olarak da mevcut çok windows kullanmadığım için o taraflara hakim değilim

Start-Service -Name docker
Start-Service : Cannot find any service with service name 'docker'.
At line:1 char:1
+ Start-Service -Name docker
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (docker:String) [Start-Service], ServiceCommandException
  + FullyQualifiedErrorId : NoServiceFoundForGivenName,Microsoft.PowerShell.Commands.StartServiceCommand

wsl --update komutunun çıktısı nedir?

Eğer hata alırsan şu paketi indirip yükliyebilirsin.Wsl --update yapmakla eşdeğer olucaktır.

Arkadaşlar merhaba ben pc ye format attım ve şimdi winget ile Docker kurdum. OpenWebUI açalıştıracaktım ama bu hatayı verdi:`docker : The term ‘docker’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check
the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1

 • docker run -d -p 3000:8080 --gpus=all -v ollama:/root/.ollama -v open …
 • + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (docker:String) [], CommandNotFoundException
  + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
  
  

PS C:\Users\user> docker
docker : The term 'docker' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check
the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1

* docker
* ```
 + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (docker:String) [], CommandNotFoundException
 + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

`

Sonra Docker’i başlangıç menüsünden açmaya çalıştım ve bu oldu:

Arkadaşlar sildim bu sefer sitesinden indireceğim.

Silemedim:

Docker açılır açılmaz hata verdi. Ben birşey yazmadım:

1 Like