🕸️ Dağıtık Ağlar kategorisi hakkında

Alternatif sosyal medya platformları olan Mastodon, Lemmy, MissKey gibi platformlar hakkında burada konuşuyoruz.