Cachy OS, Pacman Güncellemesi Sonrası Oluşan Hatanın Çözümü

Ara sıra sudo pacman -Syu komutunu kullandıktan sonra Cachy OS’da şuna benzer hatâlar alırız.

error: failed retrieving file 'cachy-browser-117.0.1-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.cachyos.org : Recv failure: Connection reset by peer

ya da

error: failed retrieving file 'noto-fonts-1:23.9.1-1-any.pkg.tar.zst' from seoul.mirror.pkgbuild.com : SSL connection timeout
error: failed retrieving file 'llvm-libs-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from seoul.mirror.pkgbuild.com : 
error: failed retrieving file 'webkit2gtk-2.40.5-2-x86_64.pkg.tar.zst' from seoul.mirror.pkgbuild.com : 
warning: too many errors from seoul.mirror.pkgbuild.com, skipping for the remainder of this transaction
error: failed retrieving file 'noto-fonts-1:23.9.1-1-any.pkg.tar.zst' from mirror.ubrco.de : 
error: failed retrieving file 'llvm-libs-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.ubrco.de : 
error: failed retrieving file 'webkit2gtk-2.40.5-2-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.ubrco.de : SSL connection timeout
warning: too many errors from mirror.ubrco.de, skipping for the remainder of this transaction
error: failed retrieving file 'llvm-libs-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.f4st.host : transfer closed with 30700637 bytes remaining to read
error: failed retrieving file 'noto-fonts-cjk-20230817-1-any.pkg.tar.zst' from seoul.mirror.pkgbuild.com : 
error: failed retrieving file 'llvm-libs-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from archlinux.thaller.ws : HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: CANCEL (err 8)
error: failed retrieving file 'noto-fonts-1:23.9.1-1-any.pkg.tar.zst' from mirror.f4st.host : Recv failure: Connection reset by peer
error: failed retrieving file 'llvm-libs-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.theo546.fr : Recv failure: Connection reset by peer
error: failed retrieving file 'noto-fonts-1:23.9.1-1-any.pkg.tar.zst' from archlinux.thaller.ws : HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: CANCEL (err 8)
error: failed retrieving file 'webkit2gtk-4.1-2.40.5-2-x86_64.pkg.tar.zst' from seoul.mirror.pkgbuild.com : 
error: failed retrieving file 'webkit2gtk-4.1-2.40.5-2-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.f4st.host : transfer closed with 26077708 bytes remaining to read
warning: too many errors from mirror.f4st.host, skipping for the remainder of this transaction
error: failed retrieving file 'llvm-16.0.6-1-x86_64.pkg.tar.zst' from mirror.ubrco.de : 
warning: failed to retrieve some files
error: failed to commit transaction (unexpected error)
Errors occurred, no packages were upgraded.

Bu hatâlar genellikle güncellemeye çalıştığımız paketlerin sunucusuna ulaşmaya çalışırken işletim sistemimizin yaşadığı sıkıntılar sonucuyla olur.

Bu sorunu
❯ sudo cachyos-rate-mirrors
komutunu kullanarak çözebiliriz.

Bu komut ile bizim için en stabil sunucuları işletim sistemi otomatik olarak bulur ve paketlerimizi bu stabil sunuculardan indirmemizi sağlar.

Bu komuttan sonra tekrar

sudo pacman -Syu

yazdığınızda sorunun çözülmüş olarak görme olasılığınız yüksektir.

Lâkin bu sefer de

❯ sudo pacman -S archlinux-keyring
[sudo] password for salih: 
error: GPGME error: No data
error: GPGME error: No data
error: GPGME error: No data
error: database 'core' is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
error: database 'extra' is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))
error: database 'multilib' is not valid (invalid or corrupted database (PGP signature))

hatâlarını alıyorsanız Reddit’deki şu çözümü uygulayabilirsiniz:
https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/16dw953/error_gpgme_error_no_data_when_updating_with_sudo/

Bu hatâ Cachy OS’a husûsi bir hata olmayıp doğrudan Pacman ile alâkadar bir hatâdır.

Hepinize hayırlı günler dilerim.

1 Like