Bottles'da Lively Paper Uygulamasının Kurulum Hatası

Uygulama olarak bir şişe oluşturdum, ardından Release Windows 11 22H2 Support · rocksdanister/lively · GitHub buradaki exe dosyasını kurdum ve ardından aşağıdaki hata ile karşılaştım.

image

Hata ayrıntıları aşağıda

Unhandled exception: 0xe0434352 in 32-bit code (0x7b011296).
Register dump:
 CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b
 EIP:7b011296 ESP:006ceb24 EBP:006ceb98 EFLAGS:00000246(  - -- I Z- -P- )
 EAX:006ceb30 EBX:00000000 ECX:00000010 EDX:006cec08
 ESI:e0434352 EDI:e0434352
Stack dump:
0x006ceb24: ffffffff 01499a04 014af78a e0434352
0x006ceb34: 00000001 00000000 7b011296 00000005
0x006ceb44: 80131534 00000000 00000000 00000000
0x006ceb54: 013e0000 00000000 024847d8 00000005
0x006ceb64: 00000000 00000000 009f0470 ffffffff
0x006ceb74: 00000001 00000000 00000000 006cec5c
Backtrace:
=>0 0x7b011296 AccessCheckByTypeAndAuditAlarmW+0x10296() in kernelbase (0x006ceb98)
 1 0x014af438 MetaDataGetDispenser+0x67248() in coreclr (0x006cec40)
 2 0x015d5ab0 EntryPoint+0xdcc30() in coreclr (0x006cec6c)
 3 0x015d4f92 EntryPoint+0xdc112() in coreclr (0x006ceca8)
 4 0x01564b51 EntryPoint+0x6bcd1() in coreclr (0x006cf1b0)
 5 0x0147504e MetaDataGetDispenser+0x2ce5e() in coreclr (0x006cf1dc)
 6 0x015792e0 EntryPoint+0x80460() in coreclr (0x006cf214)
 7 0x01478ccf MetaDataGetDispenser+0x30adf() in coreclr (0x006cf29c)
 8 0x01478afe MetaDataGetDispenser+0x3090e() in coreclr (0x006cf2f0)
 9 0x0146218a MetaDataGetDispenser+0x19f9a() in coreclr (0x006cf330)
 10 0x014c7077 MetaDataGetDispenser+0x7ee87() in coreclr (0x006cf368)
 11 0x014ccf98 MetaDataGetDispenser+0x84da8() in coreclr (0x006cf378)
 12 0x014cce9f MetaDataGetDispenser+0x84caf() in coreclr (0x006cf488)
 13 0x014cc2ff MetaDataGetDispenser+0x8410f() in coreclr (0x006cf4f8)
 14 0x014cc188 MetaDataGetDispenser+0x83f98() in coreclr (0x006cf75c)
 15 0x014cb961 MetaDataGetDispenser+0x83771() in coreclr (0x006cf814)
 16 0x014cb4a6 MetaDataGetDispenser+0x832b6() in coreclr (0x006cf864)
 17 0x01396b46 in hostpolicy (+0x16b46) (0x006cf910)
 18 0x01396d52 in hostpolicy (+0x16d52) (0x006cf950)
 19 0x013976a5 corehost_load+0x8f5() in hostpolicy (0x006cfa74)
 20 0x10009ab3 hostfxr_close+0xd93() in hostfxr (0x006cfaf0)
 21 0x1000b96d hostfxr_close+0x2c4d() in hostfxr (0x006cfb78)
 22 0x1000d68b hostfxr_close+0x496b() in hostfxr (0x006cfbdc)
 23 0x1000bd27 hostfxr_close+0x3007() in hostfxr (0x006cfcf8)
 24 0x1000701d hostfxr_main_bundle_startupinfo+0x39d() in hostfxr (0x006cfd98)
 25 0x0040f0d8 in lively.ui.winui (+0xf0d8) (0x006cfec8)
 26 0x0040f42a in lively.ui.winui (+0xf42a) (0x006cfee8)
 27 0x0041055c in lively.ui.winui (+0x1055c) (0x006cff30)
 28 0x7b62f120 ActivateActCtx+0x24590() in kernel32 (0x006cff48)
 29 0x7bc5dd67 A_SHAFinal+0x3d777() in ntdll (0x006cff5c)
 30 0x7bc5e4f0 A_SHAFinal+0x3df00() in ntdll (0x006cffec)
0x7b011296 kernelbase+0x11296: subl	$4,%esp
Modules:
Module	Address			Debug info	Name (65 modules)
PE	00140000-0019a000	Deferred    combase
PE	001a0000-001a8000	Deferred    api-ms-win-crt-heap-l1-1-0
PE	00400000-00450000	Export     lively.ui.winui
PE	01380000-013d2000	Export     hostpolicy
PE	013e0000-01808000	Export     coreclr
PE	06030000-06aa9000	Deferred    system.private.corelib
PE	06b70000-06cb4000	Deferred    clrjit
PE	073f0000-073fe000	Deferred    system.runtime
PE	07af0000-07b9e000	Deferred    lively.ui.winui
PE	084f0000-084fd000	Deferred    userenv
PE	08520000-085f9000	Deferred    microsoft.windowsappruntime
PE	08600000-08607000	Deferred    api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
PE	08610000-086e9000	Deferred    microsoft.windowsappruntime
PE	086f0000-087c9000	Deferred    microsoft.windowsappruntime
PE	08860000-08869000	Deferred    system.diagnostics.stacktrace
PE	08890000-08997000	Deferred    system.reflection.metadata
PE	089b0000-08a44000	Deferred    system.collections.immutable
PE	08a70000-08a82000	Deferred    system.threading
PE	08a90000-08a98000	Deferred    system.text.encoding.extensions
PE	08ab0000-08ac1000	Deferred    system.io.memorymappedfiles
PE	08ad0000-08adc000	Deferred    system.runtime.interopservices
PE	10000000-1004e000	Export     hostfxr
PE	61740000-61784000	Deferred    advapi32
PE	61d80000-61d87000	Deferred    api-ms-win-core-path-l1-1-0
PE	61f00000-61f09000	Deferred    api-ms-win-crt-convert-l1-1-0
PE	61f80000-61f8b000	Deferred    api-ms-win-crt-math-l1-1-0
PE	62d40000-62d47000	Deferred    api-ms-win-crt-environment-l1-1-0
PE	62fc0000-6304e000	Deferred    rpcrt4
PE	63480000-6348d000	Deferred    version
PE	63740000-63749000	Deferred    api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0
PE	63bc0000-63bda000	Deferred    shcore
PE	64a40000-64a94000	Deferred    shlwapi
PE	64ec0000-64fed000	Deferred    oleaut32
PE	65d40000-65d48000	Deferred    api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0
PE	66200000-66208000	Deferred    api-ms-win-power-base-l1-1-0
PE	66600000-66607000	Deferred    api-ms-win-crt-locale-l1-1-0
PE	66b00000-66b3e000	Deferred    win32u
PE	67080000-67088000	Deferred    api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-0
PE	67c40000-67c80000	Deferred    mscoree
PE	67ec0000-68819000	Deferred    shell32
PE	68a40000-68a5e000	Deferred    xmllite
PE	6a280000-6a32d000	Deferred    msvcrt
PE	6a400000-6a534000	Deferred    ole32
PE	6ac40000-6ac47000	Deferred    api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0
PE	6ac80000-6ac87000	Deferred    api-ms-win-core-fibers-l1-1-1
PE	6b780000-6b788000	Deferred    api-ms-win-core-winrt-l1-1-0
PE	6b7c0000-6b7c9000	Deferred    api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0
PE	6bc00000-6bc2c000	Deferred    sechost
PE	6bcc0000-6bd42000	Deferred    setupapi
PE	6c9c0000-6ca46000	Deferred    gdi32
PE	6cec0000-6cecc000	Deferred    powrprof
PE	6cf40000-6cf47000	Deferred    api-ms-win-crt-time-l1-1-0
PE	6de80000-6de88000	Deferred    api-ms-win-core-synch-l1-2-0
PE	6e400000-6e408000	Deferred    api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0
PE	6ebc0000-6ebc7000	Deferred    api-ms-win-core-memory-l1-1-0
PE	6ed40000-6ed48000	Deferred    api-ms-win-crt-utility-l1-1-0
PE	6fa80000-6fae8000	Deferred    dbghelp
PE	6ff00000-6ff09000	Deferred    api-ms-win-crt-string-l1-1-0
PE	70b40000-70c19000	Deferred    ucrtbase
PE	71200000-7121c000	Deferred    imm32
PE	7b000000-7b0ee000	Export     kernelbase
PE	7b600000-7b81b000	Export     kernel32
PE	7bc00000-7bca9000	Export     ntdll
PE	7e410000-7e653000	Deferred    user32
PE	f7b50000-f7b54000	Deferred    winex11
Threads:
process tid   prio (all id:s are in hex)
00000030 services.exe
	00000034  0
	00000038  0
	00000044  0
	00000064  0
	00000070  0
	00000098  0
	000000b0  0
	000000e4  0
0000003c winedevice.exe
	00000040  0
	0000004c  0
	00000050  0
	00000054  0
	00000058  0
	000000bc  0
0000005c winedevice.exe
	00000060  0
	00000068  0
	0000006c  0
	00000074  0
	00000078  0
	00000080  0
	00000084  0
	0000008c  0
00000090 plugplay.exe
	00000094  0
	0000009c  0
	000000a0  0
	000000a4  0
000000a8 svchost.exe
	000000ac  0
	000000b4  0
	000000b8  0
000000c8 explorer.exe
	000000cc  0
	000000d0  0
	000000d4  0
000000dc rpcss.exe
	000000e0  0
	000000e8  0
	000000ec  0
	000000f0  0
	000000f4  0
	000000f8  0
	00000368  0
00000100 tabtip.exe
	00000104  0
	00000108  0
	0000010c  0
	00000314  0
	00000318  0
0000023c Lively.exe
	["C:\users\aziz\AppData\Local\Programs\Lively Wallpaper\Lively.exe"]
	00000240  0
	00000244  0
	00000248  0
	0000024c  2
	00000258  0
	00000268  0
	0000026c  0
	00000270  0
	00000274  0
	00000278  0
	0000027c  0
	00000288  0
	0000028c  0
	00000290  0
	000002a4  0
	000002a8  0
	000002ac  0
	000002b0  0
	000002b4  0
	000002bc  0
	000002c4  0
	000002d0  0
	000002d8  0
	000002ec  0
	000002f0  0
000002e4 (D) C:\users\aziz\AppData\Local\Programs\Lively Wallpaper\Plugins\UI\Lively.UI.WinUI.exe
	["C:\users\aziz\AppData\Local\Programs\Lively Wallpaper\plugins\UI\Lively.UI.WinUI.exe"]
	000002e8  0 <==
	00000308  0
	0000030c  0
	00000310  2
	0000031c  0
	00000354  0
00000358 explorer.exe
	0000035c  0
	00000360  0
	00000364  0
00000370 tabtip.exe
	00000374  0
	00000378  0
	0000037c  0
System information:
  Wine build: wine-7.0.r0.g2fc92f8b ( TkG Staging )
  Platform: i386 (WOW64)
  Version: Windows 10
  Host system: Linux
  Host version: 6.1.0-13-amd64

Bu uygulamanın Linux’taki alternatifi Komorebi onu kullanabilirsiniz.

1 Like

Alternatif için teşekkür ederim. Wine hatalarını çözmeği öğrenmek istiyorum. Sonra karşılaştığımda tekrar çözebilmek için.

Bu yazılımı Wine ile açabilsen bile muhtemelen çalışmayacak ya da istediğin gibi çalışmayacak. Masaüstü fotoğrafı koymak farklı şeyler iki işletim sisteminde.

Hatadan ben pek bir şey anlamadım. Net neden çöktüğü belli değil.

Buna ek olarak KDE kullanıyorsanız otomatik canlı masaüstü kağıdı oynatma sisteme gömülü geliyor.

2 Likes