Arco linux, Grub da Windows gözükmüyor

Sa, bugün Arco linux un yanına windows kurdum ilk 5 defa Windows gözüküyordu sonra gitti sadece boot menüsünde gözüküyor örnek resimler:

Sorun şu mudur acaba 1 ve 2nci fotoğraflardaki yerlerde Windows’u görebiliyorsunuz ama 3 numaralı önyükleyici fotoğrafında mı görünmüyor ve görünsün mü istiyorsunuz. Hatta şöyle sorayım direk kendi önyükleyicinizden Windows’u boot mu etmek istiyorsunuz eğer mümkün olursa ?

Tahmin yürütmek yerine sormuş olayım önyükleyiciniz grub mu acaba?

Ön yükleyicim grub dur 1. fotoğrafta windows gözüküyor (ilk kurduğumda çekmiştim) ama 4-5 kere yeniden başlattıktan sonra Windows gitti boot menüsünde Windows gözüküyor ama grub da gözükmüyor.

Anladım şimdi. Öncelikle os-proper paketini kurup onu sudo yetkisi ile çalıştırıp vereceği çıktıya bakmalısınız. Eğer windows’u direk çıktıda gösteriyorsa (ki genelde gösterir) /etc/default/grub konumundaki dosyanızda ufak bir değişiklik yapacağız. GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false bu değeri dosyamızın içine ekleyeceğiz veya aynı girdi true ile yapılandırılmış ise false yapacağız. Bunu yaptıktan ve kaydettikten sonra grub-mkconfig komutu ile grub önyükleyicisinin bize göstereceği ekranı güncelleyeceğiz.

Bu yöntemi uyguladıktan sonra yeniden başlatmanız yeterli olacaktır. Fakat bu işe yaramaz ise /etc/grub.d/40_custom komunundaki dosyaya windows için gerekli şeyleri elle girip bir de öyle deneyebiliriz.

Kaynakça: Archlinux.org Forum

4 Likes

Şu anda sistemi yeniden kurdum (grub ayarlarını özelleştirdiğimde olduğunu farkettim) bir şey olursa haber veririm bu arada teşekkür ederim çözüldü olarak işaretliyeceğim.

Hocam sistemi güncelledikten sonra tekrar oldu buradakinlerin herpsini yaptım çıktı şu:

Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}

function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt4'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=tr_TR
 insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
Bulunan tema: /boot/grub/themes/Vimix/theme.txt
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt4'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_12.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_14.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_16.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_24.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_32.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/dejavu_sans_48.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/terminus-12.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/terminus-14.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/terminus-16.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/terminus-18.pf2
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/unifont-regular-16.pf2
insmod jpeg
insmod png
set theme=($root)/boot/grub/themes/Vimix/theme.txt
export theme
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
 set timeout_style=menu
 set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
 set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-linux
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initramfs-linux.img
menuentry 'ArcoLinux Linux' --class arcolinux --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1' {
    load_video
    set gfxpayload=keep
    insmod gzio
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    set root='hd0,gpt4'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
    else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
    fi
    echo  'Linux linux yükleniyor ...'
    linux  /boot/vmlinuz-linux root=UUID=36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1 rw quiet loglevel=3 audit=0 nvme_load=yes
    echo  'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
    initrd /boot/initramfs-linux.img
}
submenu 'ArcoLinux Linux için gelişmiş seçenekler' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1' {
    menuentry 'ArcoLinux Linux, Linux linux ile' --class arcolinux --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-advanced-36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt4'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
        fi
        echo  'Linux linux yükleniyor ...'
        linux  /boot/vmlinuz-linux root=UUID=36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1 rw quiet loglevel=3 audit=0 nvme_load=yes
        echo  'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
        initrd /boot/initramfs-linux.img
    }
Found fallback initrd image(s) in /boot: initramfs-linux-fallback.img
    menuentry 'ArcoLinux Linux, with Linux linux (fallback initramfs)' --class arcolinux --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-fallback-36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt4'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt4 --hint-efi=hd0,gpt4 --hint-baremetal=ahci0,gpt4 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
        else
         search --no-floppy --fs-uuid --set=root 36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1
        fi
        echo  'Linux linux yükleniyor ...'
        linux  /boot/vmlinuz-linux root=UUID=36244fe2-e100-4673-9d95-692d3acc71c1 rw quiet loglevel=3 audit=0 nvme_load=yes
        echo  'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
        initrd /boot/initramfs-linux-fallback.img
    }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/15_ostree ###
### END /etc/grub.d/15_ostree ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/25_bli ###
if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
 insmod bli
fi
### END /etc/grub.d/25_bli ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
Uyarı: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
    fwsetup --is-supported
    if [ "$?" = 0 ]; then
        menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
            fwsetup
        }
    fi
fi
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.

menuentry "Restart" --class restart {
    echo "System rebooting..."
    reboot
}

menuentry "Shutdown" --class shutdown {
    echo "System shutting down..."
    halt
}


### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_snapshots-btrfs ###
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
### END /etc/grub.d/41_snapshots-btrfs ###

### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+-efi ###
### END /etc/grub.d/60_memtest86+-efi ###
bitti

Windows efi partition’unun hangi diskte ve hangi bölümünde olduğunu net bir şekilde bulabiliyor musunuz acaba? Size gönderdiğim kaynakçada mesela şöyle bir çıktı mevcuttu.

/dev/nvme0n1p1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi

İsterseniz 40_custom dosyanızı şu gönderideki gibi düzenleyebilirsiniz. Ama os-proper da çıkmış olması lazımdı normalde. $uuid yazan yeri kendi diskinizin bilgisi ile değiştirmeniz lazım.

Bu grub-mkconfig in dosyası op-proberin ki şu:

unshare failed: Operation not permitted
ERROR: you must be root
 WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
 /run/lock/lvm/P_global:aux: open failed: Erişim engellendi
mkdir: `/var/lib/os-prober/mount' dizini oluşturulamıyor: Erişim engellendi
mkdir: `/var/lib/os-prober/mount' dizini oluşturulamıyor: Erişim engellendi

root yetkisi verince alt satıra geçiyor.

OS-Proper zaten root yetkisi ile çalışacak. Fakat şu yukarıdakini deneyip os-proper’ı kapatadabilirsiniz. O araç sizi hiç uğraştırmadan otomatik yüklü sistemleri bulup eklemek için

1 Like
 sudo fdisk -l
[sudo] password for ali: 
Disk /dev/sda: 223,57 GiB, 240057409536 bayt, 468862128 sektör
Disk model: INTENSO     
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın 
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disketikeri tipi: gpt
Disk belirleyicisi: 6A7A876D-3404-4BFD-99F3-DEF33313A948

Aygıt   Başlangıç    Son  Sektör Boyut Türü
/dev/sda1    4096  618495  614400  300M EFI Sistemi
/dev/sda2   618496  651263   32768  16M Microsoft için ayrılan
/dev/sda3   651264 238513904 237862641 113,4G Microsoft basit veri
/dev/sda4 238513905 468862094 230348190 109,8G Linux dosya sistemi


Disk /dev/sdb: 22,37 GiB, 24015495168 bayt, 46905264 sektör
Disk model: SanDisk SSD i100
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın 
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disketikeri tipi: gpt
Disk belirleyicisi: 6FE39A3A-8C10-4A79-B2E3-B0BDF9E13DDE

Oradaki $uuid yazan yere hangisini yazmam lazım (dev/sda1 deve dev/sda2 yazdığım da da olmuyor).
not: dosyaşu anda şu şekilde:

1 #!/bin/sh
 2 #thank you Garuda team
 3 exec tail -n +3 $0
 4 # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply>
 5 # menu entries you want to add after this comment. Be careful not t>
 6 # the 'exec tail' line above.
 7
 8 menuentry "Windows" {
 9  search --fs-uuid --set=root $dev/sda2
10  chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
11 }
12
13 menuentry "Windows" {
14  search --fs-uuid --set=root $dev/sda2 
15  chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
16 }
17
18
19

Burada verdiği değer sizin UUID değerinizdir. Windows hangi diskte ise onu yazmanız lazım. Değerin başında $ işareti olmayacak. Alternatif olarak gene dolar işareti olmadan ama /dev/sda1 veya (diğer diskte ise) /dev/sdb de yazabilirsiniz. İki defa aynı girdinin olmasına gerek yok. Tek girdi yeterli. 8-11 arası ile 13-16 arasu aynı olmuş.

 1 #!/bin/sh
 2 #thank you Garuda team
 3 exec tail -n +3 $0
 4 # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply>
 5 # menu entries you want to add after this comment. Be careful not t>
 6 # the 'exec tail' line above.
 7
 8 menuentry 'Windows' {
 9  search --fs-uuid --set=root dev/sda1
10  chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
11 }
12
13 menuentry "Shutdown" --class shutdown {
14  echo "System shutting down..."
15  halt
16 }
17
18
19

Hocam son durum bu ben eksik göremiyorum ama hala aynı durum.

Hocam ben de aynı sorunu yaşıyordum. Benim yaşadığım sorun linuxun efi bölümünü windowsun oluşturduğu efi bölümünün üzerine yazmış olmasıydı. İki sistem için ayrı efi bölümleri oluşturarak çözmüştüm. Kontrol etmenizde fayda var.

3 Likes

Evet öyle görünüyor. Aksi halde boot etmemesi için bir neden yok

Nasıl yaptınız hocam?

Hocam temiz kurulum. Temiz kurulum yapmadan da yapılabiliyordur belki ama uğraşmak istemedim.

Windows’u sildiniz mi?

Hayır sadece linux. Linuxu sildikten sonra windowstan efi bölümüne ulaşıp linuxa ait kalıntıları sildim. Daha sonra linuxu kurarken elle bölümlendirme yapıp linux için ayrı bir efi bölümü oluşturdum.

1 Like