Arch Linux Hyprland Waybar çalışmıyor

Arch Waybar çalışmıyor, farklı yapılandırma ayarlarını denedim ama genelde çalışmıyor. Hyprland.conf ayarlarim:

source=~/.config/hypr/env.conf
source=~/.config/hypr/execs.conf
source=~/.config/hypr/keybinds.conf

$mainMod = SUPER
monitor=,highrr,auto,1
monitor=,addreserved, 0, 0, 0, 0
source=~/.config/hypr/execs.conf
source=~/.config/hypr/keybinds.conf

input {
  kb_layout = us
  follow_mouse = 1
  numlock_by_default = true
  repeat_delay = 250
  repeat_rate = 35

  touchpad {
    natural_scroll = yes
    disable_while_typing = true
    clickfinger_behavior = true
    scroll_factor = 0.5
  }
  scroll_method = 2fg
}

gestures {
  workspace_swipe = true
  workspace_swipe_distance = 700
  workspace_swipe_fingers = 4
  workspace_swipe_cancel_ratio = 0.2
  workspace_swipe_min_speed_to_force = 5
  workspace_swipe_direction_lock = true
  workspace_swipe_direction_lock_threshold = 0
  workspace_swipe_create_new = true  
}

general {
  max_fps = 75
  gaps_in = 4
  gaps_out = 5
  border_size = 1
  col.active_border = rgba(0DB7D4FF)
  col.inactive_border = rgba(31313600)
  no_focus_fallback = true
  layout = dwindle
}

dwindle {
	preserve_split = true # you definitely want this
	smart_split = false
	smart_resizing = false
}

decoration {
  rounding = 20
  
  blur {
    enabled = true
    xray = true
    special = false
    ignore_opacity = true
    
    size = 5  # radius
    passes = 4
    new_optimizations = on
    
    noise = 0.03
    
    contrast = 1.1
    brightness = 0.9
  }
}

######## Window rules ########
windowrule = opacity 0.9 override 0.9 override, .*
windowrule = float, ^(steam)$
windowrule = float, ^(guifetch)$ # FlafyDev/guifetchc
windowrule = pin, ^(showmethekey-gtk)$

# Dialogs
windowrule=float,title:^(Open File)(.*)$
windowrule=float,title:^(Select a File)(.*)$
windowrule=float,title:^(Choose wallpaper)(.*)$
windowrule=float,title:^(Open Folder)(.*)$
windowrule=float,title:^(Save As)(.*)$
windowrule=float,title:^(Library)(.*)$ 

######## Layer rules ########
layerrule = noanim, .*
layerrule = xray 1, .*
layerrule = blur, eww
layerrule = ignorealpha 0.8, eww
layerrule = noanim, noanim
layerrule = blur, noanim
layerrule = blur, gtk-layer-shell
layerrule = ignorezero, gtk-layer-shell
layerrule = blur, launcher
layerrule = ignorealpha 0.5, launcher
layerrule = blur, notifications
layerrule = ignorealpha 0.69, notifications

# ags
layerrule = blur, bar
layerrule = ignorealpha 0.64, bar
layerrule = blur, corner.*
layerrule = ignorealpha 0.69, corner.*
layerrule = blur, indicator.*
layerrule = ignorealpha 0.69, indicator.*
layerrule = blur, overview
layerrule = ignorealpha 0.69, overview
layerrule = blur, cheatsheet
layerrule = ignorealpha 0.69, cheatsheet
layerrule = blur, sideright
layerrule = ignorealpha 0.69, sideright
layerrule = blur, sideleft
layerrule = ignorealpha 0.69, sideleft
layerrule = blur, indicatorundefined
layerrule = ignorealpha 0.69, indicatorundefined

Terminal’den waybar’i açmayı dener misiniz? Bir hata bilgisi görürseniz bildirin lütfen.

o sekilde yaptigimda calisiyor fakat gorunmuyor ekranda

waybar configi alalim.

Bu repodaki ayarlarin aynisi

exec-once = waybar
ekledin mi

evet, hyprland.conf icerisine yazdim

❯ waybar
[2023-11-12 10:47:56.371] [info] Using configuration file /home/yusuf/.config/waybar/config
[2023-11-12 10:47:56.372] [info] Using CSS file /home/yusuf/.config/waybar/style.css
[2023-11-12 10:47:56.375] [info] Hyprland IPC starting
[2023-11-12 10:47:56.379] [warning] module backlight: Disabling module "backlight", No backlight found

(waybar:21721): GLib-GObject-CRITICAL **: 10:47:56.393: ../glib/gobject/gsignal.c:2088: type 'GtkWindow' is already overridden for signal id '73'

(waybar:21721): GLib-GObject-CRITICAL **: 10:47:56.393: ../glib/gobject/gsignal.c:2088: type 'GtkWindow' is already overridden for signal id '72'
[2023-11-12 10:47:56.398] [warning] module backlight: Disabling module "backlight", No backlight found
[2023-11-12 10:47:56.627] [info] Bar configured (width: 1900, height: 40) for output: HDMI-A-2
[2023-11-12 10:47:56.627] [info] Bar configured (width: 1900, height: 40) for output: HDMI-A-1
^C[2023-11-12 10:47:58.062] [info] Quitting.

Terminale waybar yazdığında bir çıktı vermesi lazım. Çıktıyı paylaşır mısın?

1 Like
[2023-11-12 13:45:38.034] [info] Using configuration file /home/eww/.config/waybar/config
[2023-11-12 13:45:38.037] [info] Unable to receive desktop appearance: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: No such interface “org.freedesktop.portal.Settings” on object at path /org/freedesktop/portal/desktop
[2023-11-12 13:45:38.038] [info] Using CSS file /home/eww/.config/waybar/style.css
[2023-11-12 13:45:38.048] [info] Hyprland IPC starting
[2023-11-12 13:45:38.074] [warning] Requested height: 30 is less than the minimum height: 37 required by the modules
[2023-11-12 13:45:38.074] [info] Bar configured (width: 152, height: 37) for output: eDP-1

Aldığın 2 hata var. İlki

Bu sorunu Reddit’te birisi yay -S python-requests paketini yükleyerek çözmüş.

Diğer aldığın hata ama konuyla alakasız

Barının yüksekliğini arttırman gerekebilir ama Waybar’ın hiç gözükmemesinin sorunu bu değil. Muhtemelen bahsettiğim paketi yüklediğinde sorunun çözülecek.

maalesef ise yaramadi ama sorunun weather script tarafinda oldugu konusunda aydinlanmis oldum, cok tesekkur ederim

Dostum sorunu çözdün mü çözemedin mi? Anlaşılmıyor yazından :smile:

1 Like

:joy: sorunu cozdum bro fakat yay -S python-requests komutuyla cozulmedi ama dedigin hata beni aydinlatti. Biraz arastirdim hatayi, wlr yerine hyprland yazarak, weather script’i silerek ve sway ile waybar-hyprland paketlerini kurarak sorunu hallettim

2 Likes