Anydesk yüklerken conflicting requests hatası

Repoyu ekledim ama yüklerken alt kısımdaki hatayı alıyorum sebebi ne olabilir ?

Error:
Problem: conflicting requests

  • nothing provides libgtkglext-x11-1_0-0 needed by anydesk-6.3.0-1.x86_64 from anydesk
    (try to add ‘–skip-broken’ to skip uninstallable packages)

Aşağıdaki komutları çalıştırıp tekrar deneyebilir misiniz?
Hepsini seçip direkt terminale yapıştırıp çalıştırabilirsiniz de.

sudo tee /etc/yum.repos.d/AnyDesk-Fedora.repo << "EOF" > /dev/null
[anydesk]
name=AnyDesk Stable
baseurl=http://rpm.anydesk.com/centos/${basearch}/
gpgkey=https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY
EOF
sudo rpm --import https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY
sudo dnf install anydesk
1 Like

Süpersin ya sabahtan beri bununla uğraşıyordum :smiley: eyvallah

1 Like